מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו חלה על כל המידע שאנו, UNITED PERFECTUM, אוספים מן המשתמשים אשר משתמשים באתר האינטרנט http://unitedperfectum.com. בגישתכם לאתר הנכם מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו. אם אינכם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות, הנכם מתבקשים שלא לגשת לאתר האינטרנט שלנו.

מי הם הגורמים שאנו מעבדים נתוניהם האישיים

אנו יכולים לעבד נתונים אישיים שנוגעים אליכם אם:

 • הנכם אחד מלקוחותינו או ספקינו או הנכם מתעניינים להפוך לאחד מהם;
 • הנכם משתמשים בשירותינו או מוצרינו;
 • הנכם עובדים עבור אחד מלקוחותינו או ספקינו או עבור גורם המשתמש בשירותינו או במוצרים שפותחו על ידנו;
 • הנכם אחד מן עובדינו, קבלנינו או גיליתם ענין בעבודה עמנו.

איננו אוספים ביודעין נתונים אישיים מאנשים שגילם מתחת ל-16 ואיננו מציעים להם את שירותינו.

איסוף נתונים אישיים

אנו יכולים לאסוף ולעבד נתונים אישיים של מבקרי אתר האינטרנט שלנו למען המטרות הבאות:

 1. שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, מספר הטלפון שלכם, שם חברתכם ותפקידכם, נתונים המופיעים בבקשותיכם להצעות או בקשות לעבודה, מיקומכם הנקבע על פי כתובת IP:
  • על מנת לדון באופן יעיל בשיתוף פעולה אפשרי, להתקשר או לבצע חוזים עמכם או עם האדם שעובד עבורכם;
  • להשיב על הפניות והשאלות הנכנסות;
  • לפרסם ולספק מידע אודות מוצרינו ושירותינו.
 2. מידע טכני, לרבות ספק ה-ISP שלכם, כתובת IP, סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת הפעלה ופלטפורמה, היסטורית הגלישה שלכם עם חותמי הזמן ברחבי אתר האינטרנט:
  • על מנת לנתח את סטטיסטיקת השימוש באתר האינטרנט שלנו על מנת לוודא כי התוכן מוצג באופן היעיל ביותר;
  • על מנת להפעיל ולנהל את אתר האינטרנט שלנו.
 3. מידע טכני מצדדים שלישיים שונים כגון ספקי אנליזות, פרסום רשתות, חיפוש אחר ספקי מידע;
  • על מנת לנתח מידע אודות התנהגות גלישתכם באתר האינטרנט שלנו, זאת על מנת לספק לכם פרסומות שעולות בקנה אחד עם תחומי ענינך;
  • על מנת לנהל את יעילות הפרסום.
 4. הנתונים האישיים הנאספים יכולים לשמש לצורך עמידה בהתחייבויות משפטיות ורגולטוריות או אם הדבר נדרש על ידי החוק במדינות בהן אנו עובדים.

השימוש בנתונים אישיים

חברתנו תשתמש בכל מידע שנאסף על ידי חברתנו בהתאם למדיניות פרטיות זו למטרות לשמן הוא נאסף ולמשך הזמן הנדרש למטרות אלו.
הגישה לנתונים אישיים תינתן אך ורק לעובדיה וקבלניה של החברה אשר להם הרשאה מתאימה לכך וצורך תפעולי ברור בגישה לנתונים.

השימוש בעוגיות (קובצי cookies)

עוגיה היא פיסת נתונים קטנה הנשלחת מאתר אינטרנט והנשמרת במחשבם של המשתמשים על ידי דפדפן הרשת של המשתמש בעת בה המשתמש גולש ברשת
אנו משתמשים בסוגים שונים של עוגיות מסיבות שונות:

 • עוגיות אנליטיות/ביצועיות. הן מאפשרות לנו לאסוף מידע על האופן בו אתם משתמשים באתר האינטרנט שלנו, לרבות מערכת ההפעלה והפלטפורמה שלכם, מידע אודות הדפדפן, שם הדומיין של אתר האינטרנט שביקרתם בו לפני כן, מספר ומשך ממוצע של ביקורים ועמודים שנצפו. מידע זה ישמש לצורך שיפור השימושיות וחוויית המשתמש של אתר אינטרנט. עוגיות אלו אינן אוספות מידע המזהה אתכם באופן אישי.
 • עוגיות פונקציונליות. אתר האינטרנט שלנו משתמש בעוגיות אלו על מנת לזהותכם כאשר אתם חוזרים לאתרנו ולבצע התאמה אישית של תוכן האתר ושירותינו עבורכם– למשל לזכור את השפה הנבחרת או לכלול את מיקומכם הגאוגרפי בבקשותיכם להצעות.
 • עוגיות מיקוד לרבות ביצוע שירות של צדדים שלישיים ועוגיות מיקוד מחדש כגון Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Yandex Metrica על מנת לנתח מידע אודות התנהגות גלישתכם באתרנו, לספק לכם פרסומות שעולות בקנה אחד עם תחומי ענינכם ולנהל את יעילות הפרסומות.

הנכם יכולים לקבוע בדפדפן שלכם לדחיית כל העוגיות או מקצתן או כך שיתריע בפניכם כאשר אתרי אינטרנט קובעים או ניגשים לעוגיות. נא לעיין בתפריט העזרה של דפדפנכם לקבלת מידע נוסף על אופן חסימת העוגיות. במידה ותחסמו או תדחו עוגיות חלקים מסוימים של אתר האינטרנט שלנו עלולים שלא לפעול באופן תקין.

שיתוף נתונים אישיים

אנו רשאים לגלות את מידעכם האישי לצדדים שלישיים:

 • לשותפינו ולצדדים שלישים שהם ספקי שירות אשר מספקים שירותי עיבוד נתונים לחברתנו במסגרת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו;
 • אם תחול עלינו החובה לגלות או לשתף את נתוניהם האישיים לצורך עמידה בחובה משפטית כלשהי או למנת לאכוף או להפעיל את תנאינו או לעמוד בתנאי הסכם אחרים עמכם; או על מנת להגן על הזכויות, הקנין או הבטחון של United Perfectum, לקוחותינו, עובדינו ושותפינו. הדבר כולל חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים (לרבות גופי אכיפת חוק) למטרות הגנה מפני הונאה וצמצום סיכונים אחרים.

בטחון נתונים אישיים

אנו מעבדים נתונים אישיים על ידי הפעלת אמצעים טכניים וארגוניים לצורך הגנת נתונים אישיים מפני הרס מקרי או בלתי חוקי או אובדן מקרי, שינוי, חשיפה או גישה בלתי מוסמכת, במיוחד עם העיבוד מערב העברת נתונים באמצעות הרשת, וכן הגנה מפני צורות שימוש לרעה אחרות. כל הנתונים האישיים המעובדים על ידנו מאוחסנים בשרתים מאובטחים.
אתר האינטרנט שלנו מכיל קישורים שונים לאתרי צדדים שלישיים. אין לנו שליטה ואיננו אחראיים לתוכן ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לכם לעיין בהצהרות הפרטיות של אתרים מקושרים אלה.

זכויותיך

לכם הזכויות הבאות בנוגע לנתונים האישיים הנוגעים אליכם אשר אנו מעבדים:

 • לבקש גישה לנתוניכם האישיים ולמידע לגבי עיבודם;
 • לבקש תיקון ועדכון של מידע בלתי נכון או בלתי שלם אודותיכם;
 • לבקש מחיקת נתוניכם האישיים המאוחסנים אצלנו;
 • להתנגד לעיבוד או להגביל את עיבוד נתוניכם האישיים;
 • לבקש ניוד נתוניכם האישיים;
 • אם אנו מעבדים את נתוניכם האישיים על בסיס הסכמתכם הנכם רשאים למשוך את הסכמתכם בכל עת. משיכת הסכמתכם לא תשפיע על חוקיותו של כל עיבוד שבוצע לפני משיכת הסכמתכם;
 • להתלונן בפני רשות הגנת נתונים אודות איסופנו ועיבודנו של נתוניכם האישיים.

על מנת לנצל את זכויותיכם, לבקש גישה, תיקון, מחיקה, הגבלה, ניוד של נתוניכם האישיים או למשוך את הסכמתכם לעיבוד הנתונים:

 • פנו אלינו בדואר אלקטרוני בכתובת: privacy@unitedperfectum.com
 • השתמשו בדרכי יצירת הקשר המפורטות להן.

יצירת קשר

LINKEDIN: united-perfectum
דוא"ל: ask@unitedperfectum.com
טלפון: 972-72-3950705+