DevOps הוא מושג שנטבע בשנת 2009 על ידי פטריק דובואה, מנהל מערכת בלגי. כפי שניתן להבין מהשם, המושג משלב פיתוח תוכנה ויישומה במטרה להפחית את הזמן הדרוש למעבר בין פיתוח ליישום. על ידי קיצור זמן הביצוע, צוות הפיתוח נהנה מהיזון חוזר מהיר יותר ויכול לחזור במהירות גבוהה יותר עם פתרון מעודכן ולספק ערך המבוסס על נתונים אמיתיים ועל היזון חוזר מהלקוח.

כל עניינו של DevOps הוא בגמישות עסקית ובמענה מתמיד. מעבר לתרבות עסקית זו עשוי להיות קל יותר לחברת הזנק או לחברה מסדר גודל קטן מאשר לארגונים רחבי היקף. שילוב של צוותי (או מחלקות) פיתוח ויישום הוא שינוי ארגוני משמעותי. יש להכין תפקידים ותחומי אחריות חדשים כמו גם להביא לשיתוף של היעדים.

יישום נכון של DevOps יכניס שינויים בתהליך הנדסת התוכנה שלכם והביצועים המוגברים של הצוות ייצרו ערך אמיתי לעסק שלכם.

תועלות מוחשיות ב-DevOps

שלב פיתוח מקוצר

DevOps מביא לרמות גבוהות יותר של שיתוף פעולה ותקשורת בין צוות הפיתוח לצוות היישום. הקידוד מתבצע לתוך קוד בר הרצה במצב פרודקשן.

מהירות שחרור מוצר גבוהה יותר

שלב הפיתוח המקוצר מאפשר תדירות גבוהה יותר של שחרור קוד למצב פרודקשן. הדבר יותר המשכיות של פיתוח ויישום ובכך מגביר את ערכה של יחידת מערכות המידע עבור העסק. ליקויים מטופלים במהירות גבוהה יותר ומשפרים את תפיסת איכות השירות ואמינותו.

שיפור בשביעות רצון הלוקח

מחזורי שחרור מוצר קצרים יותר מובילים למחזורי היזון חוזר קצרים יותר. כשלקוחותיכם יקבלו עדכונים תכופים יותר ובמועד, אתם תזכו ליכולת למדוד את שביעות רצונם מוקדם יותר.

הפחתה ברמת הכשלים ביישום ובמספר ההחזרות

היתרונות שיעלו מפיתוח מהיר יותר עלולים להתבטל על ידי יישום כושל. במערכת DevOps, תהליכי ניהול השינויים, התצורה והיישום ממוכנים. הדבר מפחית בצורה ניכרת את מספר הבעיות לפני היישום ושלאחריו. משום כך, מספר ההחזרות נמוך יותר.

זמן השבה מופחת

אף אם נקטתם באמצעים למניעת אפשרות של כשלים, לא ניתן להימנע מהם לגמרי. כאשר כשלים מתחוללים, הזמן שייקח לסביבת DevOps לשוב ליעילות תפעולית נמוך יחסית בהשוואה לסביבת מערכות מידע רגילה. כל זה נובע מהיתרונות שמושגים על ידי צוות הפיתוח שמבין כיצד התוצר שלו מיושם וההפיך.

לא ניתן לכמת את כל היתרונות של DevOps ולעקוב אחריהם כמו במדדי ביצוע מרכזיים.

תועלות נוספות ב-DevOps

תקשורת ושיתוף פעולה משופרים

כאשר המתודולוגיה של DevOps משלבת בין פיתוח ליישום, היא יוצרת סביבה שמאופיינת בתקשורת ובשיתוף פעולה מוגברים.

יכולת משופרת לביצוע מחקר ולהגעה לחדשנות

DevOps מטפחת תרבות של אמון בין חברי הצוות. הם מונעים לנסות שוב ושוב לשפר את מוצרי הנחברה ושירותיה. הדבר מספק להם הזדמנות לחקור את צורכי הלקוחות ולהכניס חדשנות בהתאם.

מעבר לתרבות מבוססת ביצועים

המתודולוגיה של DevOps הופכת את התרבות ממבוססת עצמה למבוססת ביצועים דבר זה מוביל לפיזור נטל הסיכונים ולכוח עבודה יצרני ומרוצה. לדבר תהיה השפעה ישירה על ביצועי הארגון.

ההבטחה של DevOps עוסקת בהגדלת יכולת ההיענות שלכם ללקוחות ובמתן תועלות משמעותיות לעסק שלכם. מתודולוגיה זו עברה דרך ארוכה בזמן קצר כל כך. ישנן עדיין מספר גדול של חברות ששוקלות את הצורך להכניס שיטה זו לארגון שלהן. אולם לא יעבור זמן רב לפני שיכירו בתועלות העצומות ויקפצו על הרכבת של DevOps.